понеделник, 18 юли 2011 г.

Тарагона - градът на император Август - II част

Средната тераса, върху която е разположена Тарагона през Античността е заета от две големи съоръжения: Двореца на Август и Провинциалния форум. 
В южната част на терасата се издигала представителна сграда, в която Август живеел по време на престоя си в Тарако, а по-късно е превърната в резиденция на римските губернатори. Дворецът представлявал четириъгълна сграда, на която северната и южната страна били дълги по 160 м, а източната и западната – по 130 м. В комплекса се простирал обширен вътрешен двор, обграден с висока стена с две кули в ъглите. Днес размерите на палата ни изглеждат не дотам впечатляващи, но трябва да припомним, че резиденциите на проконсулите в Римската империя имали обикновено скромни размери - дължина 100 м и широчина 100 м или малко повече (в Ламбаесис, Алжир, главната сграда, в която е живял проконсула е с квадратна форма с размери 100 м на всяка страна; в Кастра Ветера, в Рим размерите са 120 метра дължина на 92 м широчина). Като дворец на губернатора (praetor pro consule) – проконсула, тази сграда се наричала praetorium consulare.


Дворецът бил обграден от стена, висока 15 м и дебела 1 м. Днес част от стената е вградена в къщите, издигнати на мястото на палата. Северната част на комплекса е граничела с главната улица на града и там не са намерени останки от стена. Археолозите обясняват това с факта, че вероятно северната част на сградата е била открита или е имала само един портик. Днес са запазени две кули от комплекса: в южната част Кулата на Пилат и в северната част – още една кула до улица Майор (Главната улица на Тарако). Възможно е и е напълно логично, да се очаква в източната част на двореца също да има две кули – римските военни лагери и крепости често имат по четири кули – по една във всеки ъгъл.


Кулата на Пилат, наричана още Кула на Проконсула, е запазила римската си форма само в западната и северната си част. Височината и е 17,50 м. Северната и стена е украсена с 6 дорийски пиластри, покрити с архитрав. Дължината на северната и страна е 29,20 м, или 100 римски стъпки, една от основните мерни единици в Рим. Западната стена има дължина 22,50 м. Южната стена е опирала в крепостните стени на Тарако, формирайки тъп ъгъл. Дължината и е 40 м, колкото е и дължината на източната страна на кулата. До френската окупация, кулата на Проконсула е била отлично запазена, но през 1813г. френските войски разрушават голяма част от нея. Във вътрешността и е съхранена една голяма зала (24,50 м X 6,80м), висока 6,50 м, покрита с арки, с три прозореца. Под нея има подземно помещение, което, по всичко личи, е било използвано за затвор. 


От най-високите части на тази кула на Двореца се открива чудесна гледка към града и морето. Зрителите там са могли да наблюдават спектаклите в Цирка и в Амфитеатъра без да се смесват с тълпите.

През Средновековието тук е отсядал арагонският крал по време на обиколките из владенията си ( Каталуния била част от Арагонската корона). Затова и средновековния площад пред кулата се нарича Площад на Краля. Днес останките от Двореца са част от сградата на Археологическия музей. 
Втората запазена кула е много по-малка. Дългите и страни са с размери 8,40 м , а късите – 5,70м. 


Във високата част на града, до палата на Август, се простирал големия провинциален форум. Това огромно място със своята площ от 11 хектара, било почти толкова голямо колкото град Барсино (Барселона) по онова време! Комплексът на форума заемал две големи естествени тераси (терасите са характерен елемент от релефа на града). На горната тераса се простирал обширен площад, обграден с портици. Тук се издигал храм. Посредством стълби, не много на брой, се стигало до втората тераса, заета от голям площад, обграден от три страни с двоен портик. Тук се събирал най-големия представителен орган на управлението на провинция Тараконска Испания. Провинциалният форум с неговите впечатляващи размери 300 м дължина и 150 м широчина, е най-големия публичен площад в Римската империя. Това е центърa на обществения живот на провинцията. Между монументите и храмовете, посветени на боговете и императорите, се разисквали проблемите на цялата провинция. Тук кипяла бурна дейност - форума бил средище на търговията, съдебната система (открити са основите на базилика в границите на Провинциалния форум, която вероятно е била съдебната сграда на града), 


религиозните култове, проституцията. Не бива да се забравя, че при реформата на император Август, в новата провинция, Тараконска Испания, включвала в границите си повече от половината от площта на Пиренейския полуостров. За украсата на Провинциалния форум не били жалени никакви средства. От Карара били докарани тонове бял мрамор. Напълно бил изкопиран модела на форума на Август в Рим. В украсата участвали и големи дискове с изображенията на Юпитер Амон. Според местната версия на популярната легенда богът отвлякал от Финикия красавицата Европа и я довел в Тарако. 

Между високата част на града и пристанището се простирал Новия град Тарако. Тук се издигали бани, храм на богинята Венера, множество частни къщи. Една от най-забележителните постройки бил Градския форум. Той бил значително по-малък от Провинциалния. Имал правоъгълна форма с размери 70 м дължина и 28 м широчина ( заедно с магазините и канторите, разположени в него). Бил изграден от три кораба – централния, най-обширен (14 м ) заемал средната част на форума и бил непокрит. Форумът има два портика, широки по 7 м ( с колоните). Основите им може да се видят и днес в музея на открито Тарако Романа, в частта му Градски форум. Запазени са капители от колони, фундаменти и фрагменти от статуи. На един от фрагментите се вижда мъж с дълги панталони, което вероятно (по аналогия с други образци) символизира победата на римляните над варварските народи.Първото пристанище на Тарако, използвано още от иберийското племе касетани било разположено в устието на река Франколи (Тулцис). Тази информация е публикувана за пръв път през 1780г. от Санчес Реал в Архива на Барселона. С промените, настъпили след установяването на армията на Сципион в района, Тарагонското пристанище се превръща във важен стратегически център. Заедно с Балеарските острови служи като мост между вътрешността на полуострова и Остия (пристанището на Рим). В същото време градът лежи на кръстопът между южната и централната част на Иберийския полуостров, между брега и течението на реките, с което се превръща в ключ за контрола и организацията на испанската територия. Още при Сципион пристанището на града се премества на мястото, което се използва и днес. При Август то се разширява и модернизира. Местоположението му е съобразено с духащите източни ветрове така, че съдовете да са максимално защитени. Едновременно с това пристанището спомага твърде много за развитието на търговията. Внасят се и се изнасят огромни количества стоки – вино, текстил, вълна, дървен материал, предмети на лукса, керамика и пр.Времето, през което Август живее в Тарако, е време, когато тя се превръща във втория по значение град в Империята и си съперничи по важност със самия Рим. От града ежедневно са разпращали послания до всички части на държавата, тук се приемат чуждите пратеничества. За един период от около две години и половина в Тарако е съсредоточена голяма част от държавната власт. 


Интересно е да се спомене, че градът не разполага със собствена запазена статуя на Август. Днес в Тарагона има две негови статуи, едната от които Бенито Мусолини подарява на Франсиско Франко, другата е реплика на прочута скулптура на Август. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар