четвъртък, 3 януари 2013 г.

Песен без думи, Феликс Менделсон Бартолди


Зима. 

Бяла и чиста.

Снежинки.
Тишина.
Кристали от свежест.
Безбрежие.
Студена топлина.


***

не идвай във съня ми
тук отдавна е студено
премръзнали до писък
са пълноводните реки
едно усещане е неотменно
за страшна празнота
в изгубените ни души
не идвай във съня ми
преспите се трупат
и слънчева пътека
няма в моите очи
навън вали
болезнено студено
мъртви влюбени
мечти Живка ДобреваCanción sin Palabras de Felix Mendelssohn en