четвъртък, 21 август 2014 г.

Мозайките в римската вила Centcelles - "La santa Constanza Española"Римската вила Centcelles е разположена в околностите на село Константи, на 10 км от Тарагона. Тя е един от най-интересните монументи от раннохристиянската епоха не само на територията на Каталуния, но и в цялото западно Средиземноморие. Полихромните мозайки, които украсяват купола на централната зала на комплекса са уникални както с високото майсторство на изпълнение, така и с артистичното си внушение. По думите на Хуан Санмарти това е “първия познат пример за християнски мозайки, разположени върху купол”. Въпреки недоброто им състояние, безспорно сме свидетели на високо артистично изпълнение.Мотивите са разгърнати върху три фриза. Във външният се представя лов на елени в три последователни фази: подготовка за лова, самия лов и успешния му завършек. С невероятни подробности са пресъздадени клопките, подготвени за животните и гончиите. Групите на конниците и придружителите им, намиращи се зад стадото елени, са изпълнени в духа на иконографията на късната Римска империя. Ловът като дейност, типична за високите класи, е подходящо средство за изтъкване ролята на dominus или на погребаната в мавзолея видна личност. Срещу тази група, в средния фриз, са широко разгърнати серия от шестнадесет катрини, изобразяващи сцени от Новия и Стария завет. Отделени са една от друга с колони в йонийски стил със спираливидни стволове. Ясно изпъква символното значение на тези сцени, което пряко кореспондира с идеята за значимостта на душата – ярко доказателство за погребалния характер на монумента. Сред недобре запазените сцени се откроява Данаил сред лъвовете, Йона и кита, Добрия пастир, Ноевия ковчег, възкресението на Лазар, жертвоприношението на младежите във Вавилон и други неразпознаваеми поради нивото на съхранение сцени, които недвусмислено определят сградата като мавзолей.


Третият фриз представя, в духа на най-добрите римски традиции, четирите годишни времена. Голяма част от този фриз липсва и затова можем да видим само изображението на Есента под формата на голо момче, което държи в ръка гроздове. Основавайки се на този мотив, се предполага (с голяма доза сигурност), че и останалите сезони са били представени посредством подобни персонажи. Вероятно са изобразявани с атрибути, подчертаващи алегоричността им, както и с такива, които са свързани с императорската власт. Едновременното представяне на християнски и езически теми е типично за изкуството на IV век, времето на декориране на монумента.


В центърa на купола се наблюдават части от група човешки фигури, от които са запазени по-добре само две глави. Не е установено тяхното значение.
Под купола са запазени фрагменти от рисувана украса, сред които се откроява бюст на млада жена с обици и диадема от перли, както и няколко къщи, геометрични мотиви и стадо антилопи.
Въпреки че в Centcelles се намират най-старите в римския свят мозайки с християнска тематика, разположени върху куполното пространство на главната зала на основната сграда, тълкуването на монумента не е еднозначно. Степента на съхранение на мозайките е много лоша и това поражда и редица противоречия в тяхното интерпретиране. Безспорен е фактът, че се става дума за погребален комплекс. Някои изследователи приемат, че тук са почивали останките на член на висшия църковен клир – четирите персонажа, чиито образи са запазени не седят върху тронове, а върху катедри и представляват (според привържениците на тази хипотеза) различните етапи в издигането по църковната стълбица. Други учени тълкуват седналите фигури като брачна двойка от висшата аристокрация. Тази интерпретация поставя под съмнение погребалния характер на комплекса (който е доказан чрез тематиката на изображенията). Най-многобройни са привържениците на идеята, че римската вила Centcelles е мавзолей на император Констант I, любимия син на Константин Велики, който през 350 година е убит при градчето Хелене в Пиренеите. Логично е останките на императора да почиват в близост до Тарако – столицата на важната провинция Тараконска Испания. Днес в манастира “Свети кръстове”, намиращ се на около 35 км от Тарагона се съхранява саркофаг, изработен от порфир, украсен с раннохристиянски мотиви. В него почиват останките на крал Педро III Арагонски, управлявал в периода 1196-1213 година – време отдалечено от епохата на Cencelles с осем столетия. Известно е, че порфирът е използван в Древен Рим за направата на статуи на императорите и за предмети на разкоша. Украсата на саркофага е сходна с тази от ковчега на император Теодорих в Равена. Известно е и силното влечение, което Констант I имал към лова, дори по време, когато той “се скитал по горите и пущинаците” срещу него бил подготвен заговор. На eдна от сравнително добре запазените сцени от долния фриз се виждат глави на мъже. Централната представя млад мъж с властно изражение, който е обърнат срещу зрителя, за разлика от останалите. Той е смятан за dominus или, казано в прав текст, за портрет на император Констант I. Друг довод в полза на теорията за мавзолей на Констант I е и името на селото Константи (на каталaн Константин).

Няма коментари:

Публикуване на коментар